Chính sách bảo mật

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với KASE.

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và hành chính được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị mất, lạm dụng, truy cập trái phép, bị lộ, thay đổi và phá hủy.

Ngoài ra, KASE sử dụng các giao thức và cơ chế bảo mật cao để trao đổi việc truyền tải dữ liệu nhạy.

Trong trường hợp thông tin cá nhân của bạn được mua lại, hoặc được cho là đã được mua lại, bởi một người không được phép và luật hiện hành yêu cầu thông báo, KASE sẽ thông báo cho bạn bằng e-mail. KASE sẽ gửi đến cho bạn một thông báo kịp thời, phù hợp với yêu cầu của luật hiện hành và / hoặc KASE sẽ xác định phạm vi vi phạm, điều tra và khôi phục tính toàn vẹn của hệ thống dữ liệu.