Phần mềm CRM Standard

Startups, SMEs sẽ hài lòng với hệ thống Kase.CRM Standard này. Hệ thống bao gồm đầy đủ các module Quản lý bán hàng, Marketing, Dịch vụ khách hàng, Quản lý cuộc gọi, họp, email công việc...

crm-all-in-one-solution

Chi tiết dịch vụ 

Đào tạo sử dụng và quản trị hệ thống 1,5 ngày
Cài đặt và thiết lập hệ thống: 01 ngày
Thời gian triển khai: Trong vòng 05 ngày
Hướng dẫn sử dụng: Tài liệu
Hỗ trợ sử dụng: Gọi tổng đài hỗ trợ
Bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật: 02 tháng
Dung lượng máy chủ: 03 GB (+VND100,000 / 1GB / Tháng)
Số người dùng: 10 Users (+ VND150,000 / 01 User)

Phí khởi tạo phần mềm + Đào tạo

VND 7,900,000
Phí duy trì hàng tháng

VND 390,000 x 06 tháng

VND 351,000 x 12 tháng

VND 273,000 x 24 tháng

(Các phí trên chưa bao gồm VAT)

Bạn cam kết sử dụng, chúng tôi sẽ phục vụ! 

Tính năng & lợi ích

Phần mềm CRM Standard - content_image

Quản lý khách hàng tiềm năng

Liệt kê nhanh chóng, phân mục dễ dàng các loại khách hàng tiềm năng để sắp xếp ưu tiên tiếp cận nhằm giảm thiểu thời gian chờ, kịp thời phản hồi cho số lượng lớn khách hàng tiềm năng để nhanh chóng chốt deal.

Phần mềm CRM Standard - image_content

Kiểm soát thông tin khách hàng và các mối liên lạc

Thông tin người cần liên lạc phía khách hàng, các cuộc gọi, nôi dung mỗi cuộc họp, các cơ hội trước mắt và tiềm năng được ghi nhận, lưu giữ và tích hợp để bạn có sự hiểu biết toàn cảnh cũng như quá trình phát triển của một khách hàng. Điều này sẽ giúp gia tăng mối quan hệ với khách hàng và gia tăng doanh số!

​​​​​​​

Phần mềm CRM Standard - content_image

Theo dõi mức độ hoàn thành công việc của nhân viên

Bảng tóm tắt thông tin mức độ thực hiện (Dashboard) và hoàn thành từng chỉ tiêu công việc (KPIs) của từng cá nhân theo thời gian thực cung cấp cho bạn các thông tin để kịp thời hỗ trợ xử lý, điều phối công việc cần thực hiện hoặc động viên các thành tích của nhân viên.

Kase.CRM cho hoạt động Marketing

Bạn có thể thực hiện chiến dịch tiếp thị, quảng bá thương hiệu, gửi email hàng loạt, tự động hoá các công việc tiếp thị và xem, phân tích tính hiệu quả của các chiến dịch này! Thu hút sự quan tâm của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ của bạn để gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Chức năng phần mềm

Đăng ký sử dụng

 • Bán Hàng
  • Quản trị khách hàng
  • Quản lý cơ hội bán hàng
  • Quản lý thông tin liên lạc
  • Quản lý khách hàng tiềm năng
  • Tự động hoá cập nhật quy trình
  • Hoá đơn
  • Quản trị sản phẩm
  • Xây dựng bảng chào giá
  • Quản trị hợp đồng
 • Tiếp thị
  • Quản trị khách hàng mục tiêu
  • Quản trị danh sách khách hàng mục tiêu
  • Quản lý chiến dịch marketing
  • Quản lý công việc
  • Quản trị Emails
  • Quản trị tổ chức sự kiện
 • Quản trị công việc
  • Lập lịch hẹn
  • Quản lý cuộc cuộc gọi
  • Xử lý tình huống khách hàng
  • Quản lý cuộc họp
  • Quản lý ghi chú
  • Thư viện kiến thức
  • Quản lý tài liệu / giấy tờ
  • Quản lý mẫu biểu PDF
  • Quản lý dự án
 • Báo Cáo
  • Thiết lập báo cáo
  • Tìm kiếm nâng cao
  • Quản trị thông tin tổng hợp
 • Quản trị hệ thống
  • Quản lý người dùng
  • Quản lý mật khẩu
  • Quản trị phân quyền truy cập
  • Quản trị phân quyền phòng ban
  • Điều chỉnh bố cục module tuỳ biến
  • Cài đặt ngôn ngữ
  • Tuỳ chỉnh trang Frontpage
  • Điều chỉnh menu
  • Nhắc nhỡ công việc
  • Báo lỗi
 • Công cụ phát triển
  • Xây dựng module
  • Điều chỉnh module
  • Thay đổi tên module
5b55ac75cc81eb137f19d2105b55ad16cc81eb1a7f19d2115b55ad20cc81eb7d4719d2105b55ad2bcc81eb7d4719d2115b55ad37cc81eb1a7f19d2125b55ac83cc81eb167f19d2105b55ada0cc81eb1a7f19d2135b55ada9cc81eb137f19d2115b55adbccc81eb1a7f19d2145b55ac8ecc81eb157f19d2105b55ae15cc81eb197f19d2105b55ae26cc81eb177f19d2105b55ae2ecc81eb174819d2125b55ae38cc81eb197f19d2115b55ae43cc81eb1a7f19d2155b55ae4ccc81ebac3e19d2115b55ac9fcc81eb187f19d2115b55aebbcc81eb177f19d2115b55aec5cc81eb167f19d2135b55aed3cc81eb7d4719d214
5b55ac75cc81eb137f19d2105b55ad16cc81eb1a7f19d2115b55ad20cc81eb7d4719d2105b55ad2bcc81eb7d4719d2115b55ad37cc81eb1a7f19d2125b55ad44cc81eb3d4119d2115b55ac83cc81eb167f19d2105b55ada0cc81eb1a7f19d2135b55ada9cc81eb137f19d2115b55adb3cc81eb174819d2105b55adbccc81eb1a7f19d2145b55adc6cc81eb174819d2115b55add0cc81eb137f19d2125b55ac8ecc81eb157f19d2105b55ae15cc81eb197f19d2105b55ae26cc81eb177f19d2105b55ae2ecc81eb174819d2125b55ae38cc81eb197f19d2115b55ae43cc81eb1a7f19d2155b55ae4ccc81ebac3e19d2115b55ae67cc81eb1a7f19d2165b55ae70cc81eb7d4719d2135b55ae79cc81eb174819d2135b55ac9fcc81eb187f19d2115b55aebbcc81eb177f19d2115b55aec5cc81eb167f19d2135b55aed3cc81eb7d4719d2145b55acb6cc81eb167f19d2115b55aef9cc81eb177f19d2125b55af01cc81eb167f19d2145b55af0ccc81ebac3e19d2125b55af15cc81eb137f19d213
5b55ac75cc81eb137f19d2105b55ad16cc81eb1a7f19d2115b55ad20cc81eb7d4719d2105b55ad2bcc81eb7d4719d2115b55ad37cc81eb1a7f19d2125b55ad44cc81eb3d4119d2115b55ad54cc81eb864719d2105b55ad63cc81eb167f19d2125b55ad6dcc81eb187f19d2125b55ad77cc81eb7d4719d2125b55ac83cc81eb167f19d2105b55ada0cc81eb1a7f19d2135b55ada9cc81eb137f19d2115b55adb3cc81eb174819d2105b55adbccc81eb1a7f19d2145b55adc6cc81eb174819d2115b55add0cc81eb137f19d2125b55ac8ecc81eb157f19d2105b55ae15cc81eb197f19d2105b55ae26cc81eb177f19d2105b55ae2ecc81eb174819d2125b55ae38cc81eb197f19d2115b55ae43cc81eb1a7f19d2155b55ae4ccc81ebac3e19d2115b55ae67cc81eb1a7f19d2165b55ae70cc81eb7d4719d2135b55ae79cc81eb174819d2135b55ac9fcc81eb187f19d2115b55aebbcc81eb177f19d2115b55aec5cc81eb167f19d2135b55aed3cc81eb7d4719d2145b55acb6cc81eb167f19d2115b55aef9cc81eb177f19d2125b55af01cc81eb167f19d2145b55af0ccc81ebac3e19d2125b55af15cc81eb137f19d2135b55af2acc81eb167f19d2155b55af35cc81eb187f19d2135b55af44cc81eb137f19d2145b55af4ecc81eb187f19d2145b55af58cc81ebac3e19d2135b55af63cc81eb197f19d2125b55acd4cc81ebac3e19d2105b55af80cc81eb864719d2115b55af89cc81eb147f19d2105b55af96cc81eb197f19d213