Công ty cổ phần Giáo dục công nghệ KASE

Địa chỉ: 102 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 399 55 479

Email: support@kase.vn