Startups / SMEs

KaseCRM-Startups-SMEs

Startups / SMEs - content_image

KHÁCH HÀNG TRÊN HẾT

Là starups bạn cần khách hàng hơn hết thảy. Sử dụng Kase.CRM để bắt đầu gia tăng doanh số và quản lý dữ liệu khách hàng quý báu một cách chắc chắn ngay từ ban đầu sẽ là một chiến lược khôn ngoan.


DOANH SỐ BÁN HÀNG LÀ THIẾT YẾU

Toàn bộ thông tin khách hàng tiềm năng, các cơ hội bán hàng và các thông tin quan trọng khác được quản lý cùng một chỗ có hệ thống sẽ giúp bạn nhanh chóng xây dựng danh mục khách hàng, xác định các dấu hiệu bán hàng (cơ hội) và chuyển thành khách hàng của bạn thuận lợi.


HIỆU QUẢ CỦA MARKETING SẼ QUYẾT ĐỊNH THÀNH BẠI

Phát triển và theo dõi các hoạt động marketing đảm bảo tính hiệu quả của việc đầu tư vào marketing giúp bạn cạnh tranh trong thời gian đầu kinh doanh. Kase.CRM hỗ trợ công cụ thực hiện các chiến dịch marketing một cách thiết thực.

Startups / SMEs - image_content

BẮT ĐẦU SỬ DỤNG CRM MIỄN PHÍ HOẶC PHÍ TỐI THIỂU

Bạn có thể chọn sử dụng miễn phí Kase.CRM để trãi nghiệm với chi phí bằng 0 đ hoặc đầu tư chi phí tối thiểu cho Kase.CRM basic để bất đầu một cách bài bản có chiến lược lâu dài.

Đăng ký sử dụng