Hệ thống CRM dành cho SMEs.

CRM-Implementation

Mục đích của chúng tôi là nâng cao hiệu suất làm việc của người Việt Nam, đặc biệt là của SMEs Việt Nam. Chúng tôi sử dụng công nghệ CRM để giải quyết vấn đề này.

Hệ thống CRM dành cho SMEs. - content_image
Chi tiết dịch vụ
Đào tạo sử dụng: 0,5 ngày
Thời gian triển khai: Trong vòng 05 ngày
Cài đặt và thiết lập hệ thống: 01 ngày
Hướng dẫn sử dụng: Tài liệu
Hỗ trợ sử dụng:

Gọi tổng đài hỗ trợ

Bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật: 01 tháng
Số người dùng: 03 người
Phí khởi tạo phần mềm + Đào tạo Miễn phí

Máy chủ cài đặt phần mềm: Bạn có thể yêu cầu cài đặt phần mềm trên máy chủ của bạn và tự hosting hoặc bạn có thể thuê máy chủ (hosting) của chúng tôi để được hưởng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật.

Phí thuê máy chủ + Bảo trì & hỗ trợ kỹ thuật

SSD Cloud Storage 1 GB 2 GB 3 GB 5 GB 7 GB 10 GB 15 GB
Phí / Tháng (VND) 180,000 234,000 270,000 324,000 378,000 540,000 576,000
Phí / Năm (VND) 2,160,000 2,808,000 3,240,000 3,888,000 4,536,000 6,480,000 6,912,000

Chức năng phần mềm

Đăng ký sử dụng

Ghi Chú: KASE chỉ cài đặt và hỗ trợ sử dụng phần mềm trên máy chủ của doanh nghiệp và hỗ trợ kỹ thuật miễn phí khi doanh nghiệp cử người tham dự đào tạo và hoàn thành bài test. Chúng tôi hoàn toàn không thu phí cho chương trình hỗ trợ này. Nếu bạn không đạt bài kiểm tra chúng tôi sẽ không cài đặt phần mềm cho bạn.

Nếu bạn có nhu cầu thuê máy chủ (hosting) để cài đặt phần mềm, chúng tôi sẽ cung cấp (xem phí thuê máy chủ ở trên) bao gồm dịch vụ bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật.

Bạn cam kết sử dụng, chúng tôi sẽ phục vụ!

 • Bán Hàng
  • Quản trị khách hàng
  • Quản lý cơ hội bán hàng
  • Quản lý thông tin liên lạc
  • Quản lý khách hàng tiềm năng
  • Tự động hoá cập nhật quy trình
  • Hoá đơn
  • Quản trị sản phẩm
  • Xây dựng bảng chào giá
  • Quản trị hợp đồng
 • Tiếp thị
  • Quản trị khách hàng mục tiêu
  • Quản trị danh sách khách hàng mục tiêu
  • Quản lý chiến dịch marketing
  • Quản lý công việc
  • Quản trị Emails
  • Quản trị tổ chức sự kiện
 • Quản trị công việc
  • Lập lịch hẹn
  • Quản lý cuộc cuộc gọi
  • Xử lý tình huống khách hàng
  • Quản lý cuộc họp
  • Quản lý ghi chú
  • Thư viện kiến thức
  • Quản lý tài liệu / giấy tờ
  • Quản lý mẫu biểu PDF
  • Quản lý dự án
 • Báo Cáo
  • Thiết lập báo cáo
  • Tìm kiếm nâng cao
  • Quản trị thông tin tổng hợp
 • Quản trị hệ thống
  • Quản lý người dùng
  • Quản lý mật khẩu
  • Quản trị phân quyền truy cập
  • Quản trị phân quyền phòng ban
  • Điều chỉnh bố cục module tuỳ biến
  • Cài đặt ngôn ngữ
  • Tuỳ chỉnh trang Frontpage
  • Điều chỉnh menu
  • Nhắc nhỡ công việc
  • Báo lỗi
 • Công cụ phát triển
  • Xây dựng module
  • Điều chỉnh module
  • Thay đổi tên module
5b55ac75cc81eb137f19d2105b55ad16cc81eb1a7f19d2115b55ad20cc81eb7d4719d2105b55ad2bcc81eb7d4719d2115b55ad37cc81eb1a7f19d2125b55ac83cc81eb167f19d2105b55ada0cc81eb1a7f19d2135b55ada9cc81eb137f19d2115b55adbccc81eb1a7f19d2145b55ac8ecc81eb157f19d2105b55ae15cc81eb197f19d2105b55ae26cc81eb177f19d2105b55ae2ecc81eb174819d2125b55ae38cc81eb197f19d2115b55ae43cc81eb1a7f19d2155b55ae4ccc81ebac3e19d2115b55ac9fcc81eb187f19d2115b55aebbcc81eb177f19d2115b55aec5cc81eb167f19d2135b55aed3cc81eb7d4719d214
5b55ac75cc81eb137f19d2105b55ad16cc81eb1a7f19d2115b55ad20cc81eb7d4719d2105b55ad2bcc81eb7d4719d2115b55ad37cc81eb1a7f19d2125b55ad44cc81eb3d4119d2115b55ac83cc81eb167f19d2105b55ada0cc81eb1a7f19d2135b55ada9cc81eb137f19d2115b55adb3cc81eb174819d2105b55adbccc81eb1a7f19d2145b55adc6cc81eb174819d2115b55add0cc81eb137f19d2125b55ac8ecc81eb157f19d2105b55ae15cc81eb197f19d2105b55ae26cc81eb177f19d2105b55ae2ecc81eb174819d2125b55ae38cc81eb197f19d2115b55ae43cc81eb1a7f19d2155b55ae4ccc81ebac3e19d2115b55ae67cc81eb1a7f19d2165b55ae70cc81eb7d4719d2135b55ae79cc81eb174819d2135b55ac9fcc81eb187f19d2115b55aebbcc81eb177f19d2115b55aec5cc81eb167f19d2135b55aed3cc81eb7d4719d2145b55acb6cc81eb167f19d2115b55aef9cc81eb177f19d2125b55af01cc81eb167f19d2145b55af0ccc81ebac3e19d2125b55af15cc81eb137f19d213
5b55ac75cc81eb137f19d2105b55ad16cc81eb1a7f19d2115b55ad20cc81eb7d4719d2105b55ad2bcc81eb7d4719d2115b55ad37cc81eb1a7f19d2125b55ad44cc81eb3d4119d2115b55ad54cc81eb864719d2105b55ad63cc81eb167f19d2125b55ad6dcc81eb187f19d2125b55ad77cc81eb7d4719d2125b55ac83cc81eb167f19d2105b55ada0cc81eb1a7f19d2135b55ada9cc81eb137f19d2115b55adb3cc81eb174819d2105b55adbccc81eb1a7f19d2145b55adc6cc81eb174819d2115b55add0cc81eb137f19d2125b55ac8ecc81eb157f19d2105b55ae15cc81eb197f19d2105b55ae26cc81eb177f19d2105b55ae2ecc81eb174819d2125b55ae38cc81eb197f19d2115b55ae43cc81eb1a7f19d2155b55ae4ccc81ebac3e19d2115b55ae67cc81eb1a7f19d2165b55ae70cc81eb7d4719d2135b55ae79cc81eb174819d2135b55ac9fcc81eb187f19d2115b55aebbcc81eb177f19d2115b55aec5cc81eb167f19d2135b55aed3cc81eb7d4719d2145b55acb6cc81eb167f19d2115b55aef9cc81eb177f19d2125b55af01cc81eb167f19d2145b55af0ccc81ebac3e19d2125b55af15cc81eb137f19d2135b55af2acc81eb167f19d2155b55af35cc81eb187f19d2135b55af44cc81eb137f19d2145b55af4ecc81eb187f19d2145b55af58cc81ebac3e19d2135b55af63cc81eb197f19d2125b55acd4cc81ebac3e19d2105b55af80cc81eb864719d2115b55af89cc81eb147f19d2105b55af96cc81eb197f19d213