Đào tạo sử dụng và quản trị CRM

Chúng tôi nhận thức rằng, đào tạo là một trong những yếu tố chủ chốt dẫn đến thành công của việc triển khai Kase.CRM. Chương trình đào tạo sử dụng của chúng tôi được thực hiện bởi các chuyên gia kinh nghiệm sở hữu kiến thức chuyên sâu về Kase.CRM, nắm vững qui trình kinh doanh , sẵn sàng chia sẽ với bạn về các kỹ năng thực hành và ứng dụng thực tế và hữu hiệu nhất.


Các hình thức đào tạo Kase.CRM?

Đào tạo sử dụng và quản trị CRM - content_image

Đào tạo tại trụ sở của KASE

Chương trình hai (02) ngày đào tạo dành cho các công ty muốn đưa vào vận hành hệ thống Kase.CRM hiệu quả trong thời gian nhanh nhất! Ngày đầu hướng dẫn cấu hình và quản trị hệ thống. Ngày hai đào tạo sử dụng phần mềm.

Khoá đào tạo miễn phí: Chúng tôi có chương trình đào tạo định kỳ MIỄN PHÍ tại trụ sở của KASE cho các công ty Starups và SMEs sử dụng Kase.CRM từ website của chúng tôi. Vui lòng liên hệ chúng tôi để đăng ký tham gia đào tạo!

Đào tạo sử dụng và quản trị CRM - image_content

Đào tạo tại công ty của bạn

Chúng tôi sẽ đến công ty bạn để đào tạo. Chuyên gia của chúng tôi đến văn phòng của bạn và đào tạo chi tiết trên từng module của Kase.CRM để giúp đội ngũ của bạn hiểu cách xử lý các yêu cầu trong kinh doanh và xây dựng qui trình. Khoá đào tạo chia sẽ phương pháp áp dụng hiệu quả Kase.CRM trong thực tiễn với rất nhiều bài tập cụ thể được hướng dẫn tỉ mỉ chia sẽ kiến thức chuyên gia. Đảm bảo đội ngũ của bạn trở thành người sử dụng thành thục và hiệu quả hệ thống Kase.CRM.

Đào tạo sử dụng và quản trị CRM - content_image

Đào tạo từ xa

Khoá đào tạo từ xa qua điện thoại hoặc internet sẽ giúp bạn kiến thức chuyên sâu và hiểu rõ qui trình kinh doanh được thực hiện như thế nào thông qua Kase.CRM. Chuyên viên của chúng tôi sẽ tương tác giải đáp toàn bộ các thắc mắc của bạn trang bị cho bạn các kiến thức và kỹ năng cần thiết để sử dụng Kase.CRM một cách thành thạo.

Đào tạo sử dụng và quản trị CRM - image_content

Hướng dẫn sử dụng qua Video

Chúng tôi cung cấp video hướng dẫn sử dụng hệ thống Kase.CRM. Bạn có thể sử dụng tài liệu video này vào bất cứ khi nào bạn muốn!


Tài liệu Hướng dẫn sử dụng

Chúng tôi có thể cung cấp hướng dẫn sử dụng chính xác theo đúng hệ thống Kase.CRM được điều chỉnh của bạn và theo các qui trình kinh doanh của riêng công ty bạn khi có yêu cầu!

Các loại đào tạo Kase.CRM

  • Đào tạo cho người sử dụng (Users) - giúp đội ngũ của bạn trở thành người sử dụng Kase.CRM hiệu quả, có thể nhanh chóng làm việc nhanh hơn và hiệu quả hơn
  • Đào tạo chuyên viên sử dụng/Quản trị hệ thống Kase.CRM - giúp chuyên viên IT trở thành chuyên gia huấn luyện và/hoặc quản trị hệ thống Kase.CRM của bạn, quản lý Users, tạo báo cáo, xây dựng qui trình tự động và các tác vụ nâng cao khác!
  • Đào tạo chuyên viên phát triển phần mềmKase.CRM - giúp đào tạo chuyên viên phát triển có thể điều chỉnh và xây dựng các module mới theo yêu cầu, tạo các kết nối hoặc sử dụng API.

Đăng ký đào tạo